Fasad

Fasadarbeten i Katrineholm

En fasadrenovering gör stor skillnad på utseendet samtidigt som det ger ett gott skydd för husets stomme.

Dåliga träfasader, sprickor i putsen eller puts som lossnar kan bero på sättningar eller vara resultatet av att fasaden under många år utsatts för regnets fuktangrepp. Syd- och västfasader är mest utsatta.

Se över isoleringen. När du ändå byter hela eller delar av träfasaden kan du passa på att se över isoleringen. Behöver den bytas är det lika bra att göra det när du ändå byter ut plankorna på fasaden. Det sänker husets driftkostnader.

I samband med inventering av fasaderna är det lämpligt att inventera även andra delar av fastigheten som har ett nära samband med fasaden, t ex balkonger, fönster, takavvattning mm. Man kan göra stora samordningsvinster om man kan utföra sådana åtgärder samtidigt som fasaden åtgärdas.

Byggsolid utför regelbundet fasadrenoveringar till både bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök.